دسته بندی نمونه کارها: فیلم و مستند صنعتی

تیزر شرکت پلیمیر پادجم – راه اندازی

بیشتر ببینید

تیزر صنعتی شرکت فراسکو عسلویه

21 آبان 1402
بیشتر ببینید

تیزر ورود تجهیزات به شرکت پتروشیمی توسعه پلیمر پادجم

27 تیر 1402
بیشتر ببینید

کلیپ صنعتی واحد ایمنی و حراست پتروشیمی جم

25 آبان 1396
بیشتر ببینید

فیلم صنعتی شرکت پتروشیمی جم – ویژه مجمع سالیانه

10 تیر 1395
بیشتر ببینید

فیلم صنعتی هلدینگ انرژی – ویژه مجمع سالیانه

بیشتر ببینید

فیلم ارتقاء سیستم انبارداری شرکت پتروشیمی پردیس

بیشتر ببینید

فیلم مستندسازی پروژه احداث کارخانه آب شیرین کن شماره 4 بوشهر

17 اسفند 1401
بیشتر ببینید

فیلم معرفی و گزارشی شرکت پتروشیمی جم ویژه مجمع سالیانه

بیشتر ببینید

فیلم صنعتی پروژه احداث سوله کارگاه مرکزی پتروشیمی جم

10 آبان 1400
بیشتر ببینید

فیلم صنعتی هلدینگ انرژی – ویژه مجمع سالیانه

28 بهمن 1396
بیشتر ببینید

فیلم صنعتی اقدامات پتروشیمی جم

28 بهمن 1396
بیشتر ببینید

تیزر صنعتی عملیات بتن ریزی مخزن پتروشیمی هنگام

29 بهمن 1391
بیشتر ببینید

فیلم صنعتی مستندسازی پروژه مخزن آب Dm پتروشیمی جم

15 دی 1401
بیشتر ببینید

فیلم صنعتی گزارش عملکرد کارخانه سیمان کنگان

09 تیر 1395
بیشتر ببینید

مستندسازی پروژه احداث رستوران شرکت جم صنعت کاران

28 بهمن 1400
بیشتر ببینید

فیلم معرفی شرکت جم صنعت کاران نسخه فارسی

13 شهریور 1402
بیشتر ببینید

فیلم معرفی شرکت جم صنعت کاران نسخه انگلیسی

13 شهریور 1400
بیشتر ببینید

فیلم معرفی شرکت جم صنعت کاران نسخه فارسی

29 بهمن 1395
بیشتر ببینید

فیلم معرفی شرکت پتروشیمی جم نسخه انگلیسی

29 بهمن 1395
بیشتر ببینید

فیلم مستند معرفی شرکت پتروشیمی پردیس

28 بهمن 1394
بیشتر ببینید

تیزر عملیات جابجایی مخزن گاز مایع LPG

28 بهمن 1398
بیشتر ببینید

تیزر صنعتی کارخانجات آب شیرین کن شرکت نور ویژه

28 بهمن 1393
بیشتر ببینید

تیزر صنعتی شرکت کیش اسپارک

28 بهمن 1394
بیشتر ببینید

تیزر تبلیغاتی شرکت تامین کالای آروین

28 بهمن 1398
بیشتر ببینید

تیزر تبلیغاتی شرکت آرش آشیان دنا

29 بهمن 1399
بیشتر ببینید

تیزر صنعتی پتروشیمی متانول کاوه

09 دی 1402
بیشتر ببینید