میهن طرح

تور مجازی شرکت جم صنعت کاران

تور مجازی شرکت جم صنعت کاران در پتروشیمی جم

شرکت جم صنعت کاران در سال 1386 با هدف ارائه خدمات فنی و مهندســـی و تامین نیــروی انســانی پتـروشیمی جم تأسیس شد. شـرکت جـم صنعـت کاران یکـی از شــرکت های پیشـرو در حوزه تعمیرات، نگهداری، نصب و ساختمان در صنعت پتروشیمی است. این شـرکت عـلاوه بر تامیـن نیروی انسانـی، طـی بیش از یک دهه پروژه های متعددی را در حوزه صنایع پتروشیمی به روش مهندسی، تامین تجهیزات و اجرا، انجام داده است. مهندسان و پرسنل کارآزموده شرکت جم صنعت‌کاران از میان مجرب‌ترین و خوش‌نام‌ترین نیروهای متخصص صنعت پتروشیمی انتخاب شده‌اند.

هدف ما ایجاد راه‌حل‌هایی است که موانعی را که افراد را از انجام بهترین کارشان باز می‌دارد، از بین ببرد.