میهن طرح
میهن طرح

تور مجازی شرکت جم صنعت کاران

تور مجازی شرکت جم صنعت کاران در پتروشیمی جم

شرکت جم صنعت کاران در سال 1386 با هدف ارائه خدمات فنی و مهندســـی و تامین نیــروی انســانی پتـروشیمی جم تأسیس شد. شـرکت جـم صنعـت کاران یکـی از شــرکت های پیشـرو در حوزه تعمیرات، نگهداری، نصب و ساختمان در صنعت پتروشیمی است. این شـرکت عـلاوه بر تامیـن نیروی انسانـی، طـی بیش از یک دهه پروژه های متعددی را در حوزه صنایع پتروشیمی به روش مهندسی، تامین تجهیزات و اجرا، انجام داده است. مهندسان و پرسنل کارآزموده شرکت جم صنعت‌کاران از میان مجرب‌ترین و خوش‌نام‌ترین نیروهای متخصص صنعت پتروشیمی انتخاب شده‌اند.

هدف ما ایجاد راه‌حل‌هایی است که موانعی را که افراد را از انجام بهترین کارشان باز می‌دارد، از بین ببرد.