تیزر صنعتی حمل مخزن گاز مایع

تیزر صنعتی عملیات جابجایی مخزن 1600 متر مکعبی ذخیره سازی گاز مایع در منطقه ویژه پارس جنوبی

 

تولید سال:
1399
دسته بندی:
تیزر صنعتی
به سفارش:
شرکت پارسا فیدار پایدار