مستند صنعتی شرکت پتروشیمی پردیس

این فیلم به سفارش واحد روابط عمومی شرکت پتروشیمی پردیس میباشد که جهت نمایش در مجمع سالیانه این شرکت ساخته شده است. شرکت میهن طرح مجری ساخت مستند و عکاسی آن را برعهده داشته است.

گوینده: ناصر ممدوح

تولید شده:
1395
دسته بندی:
فیلم صنعتی
مشتری:
روابط عمومی پتروشیمی پریس