میهن طرح
میهن طرح

موشن گرافیک اکوسیستم جنگل های مانگرو حرا

موشن گرافیک اکوسیستم جنگل حرا

  • روابط عمومی شرکت پتروشیمی پردیس
  • 1400
  • آقای آرش جوان
  • شرکت میهن طرح
  • موشن گرافیک

موشن گرافیک اکوسیستم جنگل های مانگرو حرا عسلویه

این تیزر موشن گرافیک به سفارش واحد روابط عمومی شرکت پتروشیمی پردیس می باشد که مربوط اقدامات این شرکت در اکوسیستم جنگل های مانگرو حرا عسلویه جهت محافظت می باشد. ساخت و تولید موشن گرافیک شامل طراحی صحنه های گرافیک وکتوری ، متحرک سازی ، صدا گذاری، تدوین، موسیقی متن و نریشن بر عهده شرکت میهن طرح بوده است.

تماس با ما

جهت ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

    <captcha>

    هدف ما ایجاد راه‌حل‌هایی است که موانعی را که افراد را از انجام بهترین کارشان باز می‌دارد، از بین ببرد.