تیزر صنعتی اتتاحیه پتروشیمی متانول کاوه

این تیزر به سفارش واحد روابط عمومی این شرکت شامل عملیات ساخت تا افتتاح این پتروشیمی تولید شده است.

منتشر شده:
1397
دسته بندی:
تیزر صنعتی
به سفارش:
شرکت پتروشیمی متانول کاوه