منتشر شده:
1397
دسته بندی:
فیلم صنعتی
به سفارش:
روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم

مستند صنعتی شرکت پتروشیمی جم

ساخت فیلم معرفی شرکت پتروشیمی جم به سفارش واحد روابط عمومی این شرکت که شامل معرفی تمامی واحد ها میباشد و به صورت دو زبانه فارسی و انگلیسی تولید شده است.

مدت زمان نهایی : 10 دقیقه

نریتور: آقای هاشم خانلو

نسخه فارسی