میهن طرح
میهن طرح

فیلم صنعتی پتروشیمی جم

فیلم صنعتی پتروشیمی جم

  • روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم
  • 1395
  • خسرو شمشیرگران
  • شرکت میهن طرح
  • فیلم ومستند صنعتی

فیلم صنعتی شرکت پتروشیمی جم – ویژه مجمع سالیانه

این فیلم گزارشی و عملکردی به سفارش واحد روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم می باشد که جهت نمایش در مجمع سالیانه این شرکت تولید شده است. شرکت میهن طرح مجری تولید این فیلم آن را برعهده داشته است.

تماس با ما

جهت ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

    <captcha>

    هدف ما ایجاد راه‌حل‌هایی است که موانعی را که افراد را از انجام بهترین کارشان باز می‌دارد، از بین ببرد.