مستند صنعتی هلدینگ انرژی سپهر

فیلم معرفی و گزارش عملکرد هلدینگ انرژی سپهر جهت پخش در مجمع سالیانه این شرکت میباشد. شامل معرفی شرکت صنایع پتروشیمی سبلان، شرکت صنایع پتروشیمی دنا ، شرکت سرمایه گذاری سبراف انرژی ،  شرکت شیمیایی لاوان، شرکت تجارت بین الملل سکو و شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان

این فیلم با دو نریتو آقا و خانم تولید شده است.

منتشر شده:
1397
دسته بندی:
فیلم صنعتی
به سفارش:
روابط عمومی هلدینگ انرژی سپهر