موشن گرافیک طرح سبز اوره پتروشیمی همت

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

روابط عمومی شرکت پتروشیمی پردیس

تاریخ

تاریخ و مدت

28 بهمن 1400  |  45 روز

Location

محل پروژه

عسلویه

این تیزر موشن گرافیک به سفارش واحد روابط عمومی شرکت پتروشیمی پردیس که مربوط راه انداری طرح سبز اوره پتروشیمی همت در عسلویه می باشد. ساخت و تولید موشن گرافیک شامل طراحی صحنه های گرافیک وکتوری ، متحرک سازی ، صدا گذاری، تدوین، موسیقی متن و نریشن بر عهده شرکت میهن طرح بوده است.