موشن گرافیک سیستم ERP

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

روابط عمومی شرکت پتروشیمی پردیس

تاریخ

تاریخ و مدت

29 بهمن 1399  |  30 روز

Location

محل پروژه

تهران

این تیزر موشن گرافیک به سفارش واحد روابط عمومی شرکت پتروشیمی پردیس می باشد که مربوط راه اندازی سیستم مدیریت سازمانی ERp می باشد. ساخت و تولید موشن گرافیک شامل طراحی صحنه های گرافیک وکتوری ، متحرک سازی ، صدا گذاری، تدوین، موسیقی متن و نریشن بر عهده شرکت میهن طرح بوده است.