موشن گرافیک ردپای کربن و ردپای آب شرکت پتروشیمی پردیس

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

روابط عمومی شرکت پتروشیمی پردیس

تاریخ

تاریخ و مدت

13 تیر 1402  |  10 روز

Location

محل پروژه

عسلویه

این ویدیو موشن گرافیک به سفارش واحد روابط عمومی شرکت پتروشیمی پردیس می باشد که مربوط ردپای کربن و ردپای آب شرکت پتروشیمی پردیس به عنوان ابزارهای مهم در ارزیابی و مدیریت تأثیرات زیست‌محیطی فعالیت‌های صنعت پتروشیمی استفاده می‌شود. این ابزارها به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا مقدار انتشار گازهای گلخانه‌ای و مصرف آب خود را اندازه‌گیری و کنترل کنند، و در نتیجه بتوانند بهینه‌سازی فعالیت‌های خود در جهت کاهش تأثیرات منفی بر محیط زیست بپردازند. با استفاده از این داده‌ها، شرکت پتروشيمي پرديس قادر است سياست هاي مناسبي براي حفاظت از محيط زيست و کاهش تاثيرات منفي خود تعيين نمود. می باشد. ساخت و تولید موشن گرافیک شامل طراحی صحنه های گرافیک وکتوری ، متحرک سازی ، صدا گذاری، تدوین، موسیقی متن و نریشن بر عهده شرکت میهن طرح بوده است.