موشن گرافیک اکوسیستم جنگل های مانگرو حرا

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

روابط عمومی شرکت پتروشیمی پردیس

تاریخ

تاریخ و مدت

28 بهمن 1400  |  30 روز

Location

محل پروژه

عسلویه

این تیزر موشن گرافیک به سفارش واحد روابط عمومی شرکت پتروشیمی پردیس می باشد که مربوط اقدامات این شرکت در اکوسیستم جنگل های مانگرو حرا عسلویه جهت محافظت می باشد. ساخت و تولید موشن گرافیک شامل طراحی صحنه های گرافیک وکتوری ، متحرک سازی ، صدا گذاری، تدوین، موسیقی متن و نریشن بر عهده شرکت میهن طرح بوده است.