فیلم معرفی شرکت پتروشیمی جم نسخه انگلیسی

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم

تاریخ

تاریخ و مدت

29 بهمن 1395  |  30 روز

Location

محل پروژه

عسلویه

این فیلم به سفارش واحد روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم به زبان انگلیسی که مربوط به معرفی شرکت و واحدهای مختلف می باشد. ساخت و تولید این فیلم صنعتی شامل تصوبرداری هوایی و زمینی، موشن گرافیک ، وله های سه بعدی، تدوین، طراحی صدا ، موسیقی متن و نریشن بر عهده شرکت میهن طرح بوده است.