فیلم صنعتی شرکت پتروشیمی جم – ویژه مجمع سالیانه

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم

تاریخ

تاریخ و مدت

10 تیر 1395  |  15 روز

Location

محل پروژه

عسلویه

فیلم صنعتی شرکت پتروشیمی جم ویژه مجمع سالیانه، یک فیلم تبلیغاتی است که به منظور معرفی و تبلیغات شرکت پتروشیمی جم و همچنین اطلاع رسانی درباره مجمع سالانه شرکت تولید شده است.

این فیلم صنعتی به معرفی و توضیح درباره شرکت پتروشيمي جم مي‌پردازد. در این بخش، تاريخچه و فعاليت‌هاي اصلي شركت، نوآوري‌ها و دستاوردها، قابليت‌هاي تولید و خدمات ارائه شده توسط شركت به طور کامل برای بیننده معرفي مي‌گردد. هدف از این بخش، آشنایی با قابليت‌ها و نقش شركت پتروشيمى جم در صنعت پتروشيمى کشور است.

شرکت میهن طرح مجری تولید این فیلم برعهده داشته است.