فیلم صنعتی اقدامات پتروشیمی جم

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم

تاریخ

تاریخ و مدت

28 بهمن 1396  |  30 روز

Location

محل پروژه

عسلویه

این فیلم مستند به سفارش واحد روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم می باشد که مربوط به اقدامات و عملکرد این شرکت در سال 1397 می باشد. شرکت میهن طرح مسئولیت ساخت این کلیپ (تصویربرداری هوایی، زمینی، تایم لپس ، عکاسی، تدوین، موشن گرافیک، موسیقی متن و نریشن) این کلیپ را برعهده داشته است.