میهن طرح
میهن طرح

عکاسی صنعتی از عملیات ورود و تخلیه راکتور پتروشیمی متانول کاوه

عکاسی صنعتی از عملیات ورود و تخلیه راکتور تا محل نصب در پتروشیمی متانول کاوه

  • روابط عمومی پتروشیمی متانول کاوه
  • 1394
  • شرکت میهن طرح
  • عکاسی صنعتی

عکاسی صنعتی از عملیات ورود و تخلیه راکتور تا محل نصب در پتروشیمی متانول کاوه

این پروژه عکاسی به سفارش واحد روابط عمومی شرکت پتروشیمی متانول کاوه می باشد که مربوط به عکاسی صنعتی از عملیات ورود و تخلیه راکتور تا محل نصب در پتروشیمی متانول کاوه می باشد. گروه میهن طرح مسئولیت  عکاسی صنعتی ثابت از پروژه را برعهده داشته است.

نمونه کارهای مرتبط

تماس با ما

جهت ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

    <captcha>

    هدف ما ایجاد راه‌حل‌هایی است که موانعی را که افراد را از انجام بهترین کارشان باز می‌دارد، از بین ببرد.