میهن طرح
میهن طرح

عکاسی صنعتی از عملیات نصب راکتور 1250 تن پتروشیمی متانول کاوه

عکاسی صنعتی از عملیات نصب راکتور 1250 تن در پتروشیمی متانول کاوه

  • روابط عمومی پتروشیمی متانول کاوه
  • 1394
  • شرکت میهن طرح
  • عکاسی صنعتی

عکاسی صنعتی از عملیات نصب راکتور 1250 تن در پتروشیمی متانول کاوه

این پروژه عکاسی به سفارش واحد روابط عمومی شرکت پتروشیمی متانول کاوه می باشد که مربوط به عملیات ورود کشتی حامل راکتور صنعتی 150 تنی و تخلیه آن می باشد. گروه میهن طرح مسئولیت  عکاسی صنعتی ثابت در روز و شب از عملیات این پروژه را برعهده داشته است.

نمونه کارهای مرتبط

تماس با ما

جهت ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

    <captcha>

    هدف ما ایجاد راه‌حل‌هایی است که موانعی را که افراد را از انجام بهترین کارشان باز می‌دارد، از بین ببرد.