تیزر ورود تجهیزات به شرکت پتروشیمی توسعه پلیمر پادجم

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

روابط عمومی شرکت پلیمیر پادجم

تاریخ

تاریخ و مدت

27 تیر 1402  |  2 روز

Location

محل پروژه

عسلویه

این فیلم به سفارش واحد روابط عمومی شرکت پتروشیمی توسعه پلیمر پادجم مربوط به عملیات ورود تجهیزات فرآیندی ذخیره کاتالیست های و استک های واحد Rubber می باشد. تولید این فیلم شامل تصوبرداری هوایی و زمینی تدوین ، موسیقی متن بر عهده شرکت میهن طرح بوده است.