تیزر صنعتی کارخانجات آب شیرین کن شرکت نور ویژه

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

روابط عمومی شرکت نور ویژه

تاریخ

تاریخ و مدت

28 بهمن 1393  |  30 روز

Location

محل پروژه

تهران، بوشهر، کنگان، عسلویه، بندر عباس، چابهار، هندیجان

این تیزر به سفارش واحد روابط عمومی شرکت نور ویژه که مربوط به معرفی کارخانجات آب شیریکن ساخته شده توسط این شرکت در شهرهای مختلف ایران ( چابهار، بندر عباس، عسلویه، کنگان، بوشهر و هندیجان ) می باشد. تولید این تیزر شامل تصویربرداری هوایی و ثابت، تدوین، موشن گرافیک، موسیقی متن و صدا بر عهده شرکت میهن طرح بوده است.