تیزر صنعتی عملیات بتن ریزی مخزن پتروشیمی هنگام

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

روابط عمومی شرکت پتروشیمی هنگام

تاریخ

تاریخ و مدت

29 بهمن 1391  |  5 روز

Location

محل پروژه

عسلویه

این فیلم به سفارش واحد روابط عمومی پتروشیمی هنگام مربوط به عملیات پرحجم بتن ریزی یک روزه در مخزن می باشد. تولید این فیلم شامل تصوبرداری هوایی و زمینی، موشن گرافیک، تدوین، طراحی صدا ، موسیقی متن بر عهده شرکت میهن طرح بوده است.