تیزر صنعتی شرکت کیش اسپارک

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

شرکت کیش اسپارک

تاریخ

تاریخ و مدت

28 بهمن 1394  |  15 روز

Location

محل پروژه

جزیره لاوان

این تیزر به سفارش واحد روابط عمومی شرکت کیش اسپارک که مربوط به معرفی تجهیزات نصب شده ارتباطی، رادیویی و الکترونیکی این شرکت در سکوی نفتی سلمان فارسی بین مرز دریایی ایران و امارات و در جزیره لاوان ( شرکت نفت فلات قاره ) می باشد. تولید این تیزر شامل تصویربرداری هوایی و ثابت، تدوین ، موشن گرافیک، موسیقی متن و صدا بر عهده شرکت میهن طرح بوده است.