تیزر صنعتی شرکت فراسکو عسلویه

پخش
پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

روابط عمومی شرکت فراسکو عسلویه

تاریخ

تاریخ و مدت

21 آبان 1402  |  3 روز

Location

محل پروژه

بندر شیرینو

این فیلم به سفارش واحد روابط عمومی شرکت فراسکو عسلویه مربوط به عملیات ورود کشتی و پیشرفت سایت این شرکت می باشد. تولید این فیلم شامل تصوبرداری هوایی و زمینی، تدوین ، موسیقی متن بر عهده شرکت میهن طرح بوده است.