تیزر تلویزیونی دستمال کاغذی سیلکی لایف

کارفرما

کارفرمای پروژه

شرکت سیلکی لایف

تاریخ

تاریخ و مدت

29 بهمن 1399  |  10 روز

Location

محل پروژه

کنگان

این آگهی بازرگانی به سفارش واحد روابط عمومی شرکت سیلکی لایف میباشد که جهت تبلیغ محصولات مختلف دستمال کاغذی این برند جهت نمایش در شبکه های ملی ساخته شده است.