تیزر تبلیغاتی هتل آرامیس

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

روابط عمومی هتل آرامیس

تاریخ

تاریخ و مدت

28 بهمن 1398  |  7 روز

Location

محل پروژه

کنگان

این تیزر به سفارش واحد روابط عمومی هتل آرامیس که مربوط بخش های مختلف این هتل ( اتاق ها، فروشگاه ها، کافه، صنایع دستی و … ) می باشد. گروه میهن طرح مسئولیت ساخت این تیزر را برعهده داشته است.