میهن طرح
میهن طرح

تیزر تبلیغاتی مجتمع تولیدی نان برکت

تیزر تبلیغاتی مجتمع نان برکت

  • روابط عمومی شرکت کوگانا
  • 1399
  • 5 دقیقه
  • ندارد
  • شرکت میهن طرح
  • فیلم و مستند صنعتی

تیزر تبلیغاتی مجتمع تولیدی نان و شیرینی جات برکت

این تیزر به سفارش واحد روابط عمومی شرکت کوگانا که مربوط خطوط مختلف تولید نان و شیرینی جات این شرکت تولیدی می باشد. شرکت میهن طرح مسئولیت ساخت این تیزر را برعهده داشته است.

تماس با ما

جهت ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

    <captcha>

    هدف ما ایجاد راه‌حل‌هایی است که موانعی را که افراد را از انجام بهترین کارشان باز می‌دارد، از بین ببرد.