تیزر تبلیغاتی شرکت تامین کالای آروین

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

شرکت تامین کالای آروین

تاریخ

تاریخ و مدت

28 بهمن 1398  |  7 روز

Location

محل پروژه

تهران

این تیزر به سفارش واحد روابط عمومی شرکت تامین کالای آروین که مربوط به خدمات این شرکت در حوزه تامین کالای صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی می باشد. شرکت میهن طرح مسئولیت ساخت این تیزر را برعهده داشته است.