تیزر تبلیغاتی شرکت آرش آشیان دنا

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

روابط عمومی شرکت آرش آشیان دنا

تاریخ

تاریخ و مدت

29 بهمن 1399  |  7

Location

محل پروژه

عسلویه

این تیزر به سفارش واحد روابط عمومی گروه صنعتی آسکو که مربوط خدمات این شرکت در حوزه تعمیرات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می باشد. شرکت میهن طرح مسئولیت ساخت این تیزر را برعهده داشته است.