ميهن مگ

ویدیو آموزشی معرفی لنز و نماها در سینما

2 سال پیش

ویدیو آموزشی معرفی لنز و نماها در سینما

انواع نماها در سینما:

۱- ﮐﻠﻮﺯ ﺁﭖ ‏( ﻧﻤﺎﯼ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺩﺭﺷﺘﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ‏) ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯﺷﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻧﻮﮎ ﺳﺮ

۲- ﻣﺪﯾﻮﻡ ﺷﺎﺕ ‏( ﻧﻤﺎﯼ ﻣﺘﻮﺳﻂ ‏) ﻣﺜﻼ ﻧﻤﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﮐﻤﺮ ﺗﺎ ﻧﻮﮎ ﺳﺮ.

۳ : ﻻﻧﮓ ﺷﺎﺕ‏ (ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯼ ﺑﺎﺯ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯼ ﺩﻭﺭ.) ﻣﺜﻼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺪ ﺑﻬﻤﺮﺍﻩ ﮐﻤﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ.

۴- ﻧﯽ ﺷﺎﺕ ‏(ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺯﺍﻧﻮ ﺗﺎ ﻧﻮﮎ ﺳﺮ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.‏) ﺑﻪ ﺷﺎﺕ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

۵-ﺍﮐﺴﺘﺮﯾﻢ ﻻﻧﮓ ﺷﺎﺕ ﯾﺎ ﺑﯿﮓ ﻻﻧﮓ ﺷﺎﺕ ‏( ﻧﻤﺎﯼ ﮐﺎﻣﻼ ﺩﻭﺭ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﻫﮑﺪﻩ ﯾﺎ ﮐﻮﯾﺮ .

۶- ﺍﮐﺴﺘﺮﯾﻢ ﮐﻠﻮﺯ ﺁﭖ ﯾﺎ ﺑﯿﮏ ﮐﻠﻮﺯ ﺁﭖ.‏ (ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺜﻼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ .

۷-ﻣﺪﯾﻮﻡ ﻻﻧﮓ ﺷﺎﺕ. ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯼ ﻣﺘﻮ ﺳﻂ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﻮﻝ ﺷﺎﺕ ﻫﻢ ﺷﻬﺮﺕ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﺜﻼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺪ ﺁﻥ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﻮﺩ.

۸- ﻣﺪﯾﻮﻡ ﮐﻠﻮﺯ ﺁﭖ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯼ ﻧﯿﻢ ﺗﻨﻪ .‏( ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﻗﻔﺴﻪ ﺗﺎ ﻧﻮﮎ ﺳﺮ)

 

نماهای اصلی و پرکاربرد در مقوله‌ فیلمسازی:

۱ ـ نمای بسیار درشت (اکستریم کلوزآپ ‌/‌ Extreme close-up‌‌)‌ با نام اختصاری ECU

۲ ـ نمای نیمه درشت (مدیوم کلوزآپ ‌/‌ Medium close-up‌)‌ با نام اختصاری MCU

۳ ـ نمای درشت (کلوزآپ ‌/ ‌Close-up)‌ با نام اختصاری CU

۴ ـ نمای متوسط (مدیوم شات ‌/ ‌Medium shot)‌ با نام اختصاری MS

۵ ـ نمای باز (لانگ شات ‌/ ‌Long shot)‌ با نام اختصاری LS

۶ ـ نمای بسیار باز (اکستریم لانگ شات ‌/ ‌Extreme long shot)‌ با نام اختصاری ELS

۷ ـ پس‌زمینه (بک گراند / Background)‌ با نام اختصاری BG

۸ ـ پیش‌زمینه (فورگراند ‌/ ‌Foreground)‌ با نام اختصاری FG

۹ ـ نمای روی شانه (اوورشولدر ‌/ ‌Over the Shoulder)‌ با نام اختصاری OTS

۱۰ ـ نمای نقطه دید (پی او وی ‌/ ‌Point of view)‌ با نام اختصاری POV

 

انواع لنزها در عکاسی :

لنز نرمال/استاندارد

لنزهای زاویه عریض

لنزهای تله فوتو

Your page rank:

0
برچسب ها :
Avatar
نویسنده مطلب شهرام شکیبا

دیدگاه شما

چهار × 3 =

بدون دیدگاه